Trioliet TU 170 silage block cutter

Trioliet TU 170 silage block cutter

1:32 | die-cast

Productcode: 1501